Yourzine wil ook op privacy support de beste zijn

Wie de blogs van Adeptiv volgt weet dat Adeptiv agencies Searchresult en Yourzine een uniek portfolio van diensten hebben ontwikkeld om samen het beste data gedreven marketing bedrijf in Nederland te worden. De vakinhoudelijke kennis van de marketingexperts helpt bedrijven bij het vinden en behouden van klanten.De meeste klanten van Adeptiv zijn bedrijven die hun diensten richten op consumenten. In die B2C markt is het verwerken van persoonsgegevens een must. Immers, een persoonlijke of gepersonaliseerde boodschap is niet mogelijk zonder de klant en het klantprofiel te kennen.

 

Vanaf mei 2018 beseffen bedrijven dat je bij het verwerken van persoonsgegevens moet voldoen aan de eisen van de algemene verordening gegevensbescherming. Hoewel bedrijven al sinds 25 mei 2018 moeten voldoen aan de AVG zijn nog veel bedrijven bezig met de realisatie van hun compliancy. Het is ook een lastig proces omdat bedrijven niet alleen voor hun eigen processen verantwoordelijk zijn maar ook verantwoordelijk zijn om de hele keten van verwerkers en subverwerkers te beoordelen op AVG eisen.

 

Het verwerken van persoonsgegevens zonder te voldoen aan de AVG eisen is verboden. Een overtreding kan een hoge boete tot gevolg hebben. Adeptiv heeft voor Searchresult en Yourzine besloten zo’n bedrijfsrisico niet te willen accepteren en Adeptiv heeft daarom zwaar ingezet op AVG compliant werken. Dat is niet alleen zo voor interne processen als finance en HRM maar vooral voor de rol als verwerker in de marketingcampagnes die voor klanten worden uitgevoerd.

 

Kwaliteit als basis voor interne processen

De AVG vraagt om een risico gebaseerde aanpak. De directie van Adeptiv heeft besloten voor kwaliteit van de interne processen een proces van ISO 9001 certificering te starten. Parallel daaraan voor de beoordeling van informatiebeveiliging te gaan voor ISO 27001 certificering en de AVG processen onderdeel te maken van het totale kwaliteitsmanagementsysteem.In 2018 zijn de eerste externe en audits uitgevoerd en in 2019 is een tweede externe audit uitgevoerd zonder dat er bevindingen werden geconstateerd. Dat betekent dat de interne processen voorzien zijn van alle noodzakelijke controlemechanismen om de tevredenheid van klanten en medewerkers leidend te maken voor verdere optimalisatie.

 

Om kennis over processen te delen en beschikbaar te maken voor alle medewerkers is een kennis systeem ontwikkeld, gebruik makend van Atlassian Confluence. Deel van dat systeem is de Adeptiv Privacy Portal waar medewerkers alle informatie kunnen vinden over verwerkersovereenkomsten, over de vertaling van privacy by design of over de afhandeling van incidenten.

 

Kwetsbaarheid durven tonen

Naast de onafhankelijke toetsing door de ISO auditoren heeft Adeptiv haar privacy beleid ook door de DDMA laten beoordelen. De DDMA is de brancheorganisatie voor marketingbedrijven en heeft een privacy waarborg ontwikkeld.

 

Bedrijven met een privacy waarborg:

 • beloven de privacywet te respecteren
 • hebben data veilig opgeslagen
 • zijn transparant over hun verwerkingen
 • zijn transparant over privacyrechten

De accreditatie voor het Privacy Waarborg is in handen van de DDMA Privacy Autoriteit. De Autoriteit besluit over de toekenning, afkeuring en intrekking van het Privacy Waarborg, alsmede over de verlenging van het Privacy Waarborg. Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren.Adeptiv heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. De organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud, de beste beoordeling die mogelijk is.

 

De dienstverlening gaat verder

Op de referentielijst prijken veel vooraanstaande B2C bedrijven, verdeeld over vele sectoren. Een deel van die bedrijven worstelen nog met de primaire AVG compliancy vraagstukken. Adeptiv wil haar klanten niet alleen helpen met de beste marketing maar ook met de kennis over de eisen van de AVG. Het is niet de bedoeling op de stoel te zitten van de klant maar wel de kennis en expertise aan te leveren als dat nodig is. Denk daarbij aan het uitvoeren van data protection impact assessments en het bedenken van mitigerende maatregelen om verwerkingen beter te beveiligen.

 

De klanten van Adeptiv maken meestal gebruik van veel leveranciers. En die leveranciers hebben weer verwerkers en eventueel ook subverwerkers. Dan is het lastig om de operationele samenwerking vorm te geven. Adeptiv heeft een model ontwikkeld voor operationele samenwerking tussen de klant en de verwerkers. Daarin is er aandacht voor:

 

 • steeds up-to-date houden van de verwerkersovereenkomst
 • synchroniseren van de register van verwerkingsactiviteiten
 • afstemmen van passende technische en organisatorische maatregelen
 • hoe privacy by design is vorm te geven in marketing
 • hoe de rechten van betrokkenen worden verwerkt
 • hoe incidenten en datalekken worden afgehandeld
 • hoe cookies en cookie consent kan worden geregeld

Voor grote bedrijven helpt die bij het realiseren van bewijslast in accountability.

 

Ook voor privacy de beste leverancier

Adeptiv heeft met Searchresult en Yourzine sterke spelers in de markt. De tevredenheid van de stakeholders heeft een vaste plaats in alle processen en er zijn uitdagende interne doelen gesteld om ook hierin de beste te worden. Met de diensten heeft Adeptiv te maken met de telecommunicatiewet, de AVG maar ook met de toekomstige e-Privacy Directive.

Adeptiv zoekt voor haar klanten naar de best mogelijke pragmatische aanpak om op basis van bestaande wetten en regels maximale resultaten te realiseren.

Wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem contact met me op, ik vertel er graag meer over!

Marketing Yourzine

marketing@yourzine.nl